Polityka prywatności

Polityka prywatności inOneCar.com   inOneCar.com sp. z o.o. przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Usługobiorców i Użytkowników. W tym celu z należytą starannością dobiera i stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności inOneCar.com sp. z o.o. zabezpiecza dane […]

Regulamin

  REGULAMIN inOneCar.com   §1 [Przedmiot regulaminu] Niniejszy regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin określa warunki korzystania z platformy serwisu internetowego www.inonecar.com oraz aplikacji mobilnej inonecar w zakresie wspólnych dojazdów do pracy. Regulamin określa w szczególności: […]