Jak ustalana jest cena za przejazd?

Jak ustalana jest cena za przejazd? Wyznaczona przez system cena za przejazd z kierowcą ustalana jest na podstawie długości trasy kierowcy i nie może być przez niego modyfikowania. Wprowadzenie ceny narzuconej daje pewność, że opłata od pasażera pokrywa odpowiednią część kosztów przejazdu ponoszonych przez kierowcę, ale nie stanowi zysku dla […]