Jak ustalana jest cena za przejazd?

Jak ustalana jest cena za przejazd?

Wyznaczona przez system cena za przejazd z kierowcą ustalana jest na podstawie długości trasy kierowcy i nie może być przez niego modyfikowania. Wprowadzenie ceny narzuconej daje pewność, że opłata od pasażera pokrywa odpowiednią część kosztów przejazdu ponoszonych przez kierowcę, ale nie stanowi zysku dla kierowcy.

Jeśli jesteś kierowcą, widzisz kwotę za przejazd, którą otrzymasz od pasażera.
Jeśli jesteś pasażerem, widzisz cenę, którą uiszczasz u kierowcy po odbytym przejeździe.

Skontaktuj się z nami, jeśli masz wątpliwości.

Rate This Article

(61 out of 140 people found this article helpful)