Polityka prywatności

Polityka prywatności inOneCar.com

 

inOneCar.com sp. z o.o. przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Usługobiorców i Użytkowników. W tym celu z należytą starannością dobiera i stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności inOneCar.com sp. z o.o. zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. inOneCar.com sp z o.o. dba, by każdy Użytkownik był w pełni poinformowany o tym, gdzie jakie dane są wymagane, które opcjonalne oraz niewskazane do podania.

 

Oświadczenie o prywatności

Niniejszy dokument reguluje politykę stosowaną przez inOneCar.com sp. z o.o.
z siedzibą w Oleśnicy, przy ul. Wrocławskiej 42, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000451895, posiadającą NIP: 9112006834 oraz numer identyfikacyjny REGON: 022075110 (dalej: Administrator lub inonecar.com) oraz jej podwykonawców i podmioty powiązane, w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników i informacji mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Użytkowników.

Niniejsza polityka odnosi się do Usług oferowanych przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej inonecar oraz poprzez stronę internetową dostępną pod adresem www.inoncecar.com. Nie obejmuje stron internetowych i usług podmiotów trzecich, do których dostęp można uzyskać za pomocą odnośników znajdujących się w ww. witrynie.

 

Pliki Cookies

Cookies są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości portalu inOneCar.com, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym (np. komputerze) Użytkownika. Pliki Cookies, którymi posługuje się inOneCar.com nie służą do zbierania danych osobowych Użytkowników.

Portal www.inonecar.com wykorzystuje pliki „cookies”, które pozwalają na zapamiętanie wybranych informacji o jego użytkownikach i ich preferencjach. Za ich pomocą nie są jednak przetwarzane lub przechowywane dane osobowe, a jedynie informacje pozwalające na:

 • dopasowanie portalu do potrzeb użytkowników;
 • tworzenie statystyk oglądalności podstron portalu;

Użytkownik, który nie życzy sobie wykorzystywania plików „cookies” w opisanym powyżej celu, ma możliwość skonfigurowania ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie wspomnianych plików w pamięci komputera. W każdej chwili może również usunąć je ręcznie.

 

Dane w Google Analytics

Ruch na stronach Administratora monitorowany jest przez system analityczny Google Analytics, którego celem jest gromadzenie danych o sposobie korzystania ze stron i ich popularności. inOneCar.com wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te (np. używana przeglądarka lub adres IP) nie będą nigdy udostępniane przez Administratora na rzecz podmiotów trzecich.

 

Gromadzone dane

inOneCar.com w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych technologicznych. inOneCar.com zbiera wyłącznie informacje o wykorzystywaniu niniejszego portalu przez zapisywanie do logów systemowych danych technologicznych, takich jak data połączenia z serwisem oraz adresu IP. Informacje te są wykorzystywane do celów wyłącznie administracyjnych i statystycznych i nie pozwalają na identyfikację pojedynczego użytkownika.

W celu korzystania z usług i produktów oferowanych przez Administratora należy zarejestrować konto za pośrednictwem strony internetowej www.inonecar.com lub pobrać aplikację mobilną inonecar i zarejestrować się.

Podczas rejestracji należy podać następujące dane: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, które służą Użytkownikom wyłącznie do korzystania z Aplikacji moblinej inonecar lub serwisu inonecar.com zgodnie z ich przeznaczeniem. Ponadto, Użytkownik może uzupełnić funkcjonujący w ramach jego Konta Profil o dodatkowe dane, takie jak: data urodzenia, stanowisko i dział w miejscu pracy, adres zamieszkania.

 

Przetwarzanie i wykorzystanie danych

Administrator danych osobowych Użytkowników przetwarza je w sposób gwarantujący zachowanie wszelkich środków ostrożności zapobiegających niepowołanemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieuprawnionemu usunięciu danych osobowych.

Przetwarzania danych osobowych dokonuje się przy użyciu komputera i/lub narzędzi IT według ustalonych procedur organizacyjnych, ściśle związanych z celem przetwarzania, czyli świadczeniem usług droga elektroniczną przy wykorzystaniu Aplikacji moblilnej inonecar oraz serwisu www.inonecar.com. Informacje kontaktowe będą używane wyłącznie w celu:

 • niezbędnym dla wykonywania umowy zawartej pomiędzy Usługobiorcą (firmą opłacającą abonament dla pracowników) lub Użytkownikiem a Administratorem, w szczególności w zakresie świadczenia,
 • udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie/reklamację,
 • umożliwienia nawiązania kontaktu pomiędzy Użytkownikami w celu rejestracji, aktywizacji konta, pobrania Aplikacji Mobilnej
 • przekazania informacji dotyczących produktu, jeśli potencjalny Usługobiorca wykaże odpowiednie zainteresowanie.

 

Dostęp do danych

Każdy Użytkownik ma prawo do zweryfikowania w dowolnym momencie czy jego dane osobowe są przechowywane przez Administratora, a także skontaktować się
z Administratorem w celu poznania ich treści i pochodzenia oraz weryfikacji poprawności. Użytkownik może żądać uzupełnienia, usunięcia, zaktualizowania lub poprawienia danych osobowych. Administrator skoryguje lub usunie dane osobowe Użytkownika z bazy danych na jego żądanie. Administrator dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby spełnić żądania użytkowników dotyczące usunięcia danych osobowych, chyba że dane te muszą zostać zachowane ze względu na obowiązujące prawo lub zgodne z prawem cele biznesowe. Administrator umożliwia Użytkownikowi samodzielne korygowanie danych osobowych w ramach korzystania z Aplikacji mobilnej inonecar lub Serwisu www.inonecar.com w sekcji Profil. Wybierając w sekcji Mój profil sekcję Użytkownik uruchamiane jest okno
z możliwością dodania lub edycji danych takich jak: nazwa użytkownika, e-mail, telefon komórkowy, format wyświetlania nazwy użytkownika innym użytkownikom, wiek, informacje dodatkowe, dane kontaktu, adres oraz możliwość zmiany hasła.

  

Bezpieczeństwo danych

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Administrator:

 • stosuje szyfrowanie SSL,
 • umożliwia dostęp do konta jedynie Użytkownikowi po wpisaniu prawidłowego loginu i hasła (wymagane jest ustawienie hasła, składającego się z min. 6 znaków), które w tajemnicy powinien zachować Użytkownik i nie przekazywać go podmiotom trzecim,
 • umożliwia dostęp do numeru telefonu Użytkownika wyłącznie po potwierdzeniu rezerwacji przejazdu,
 • umożliwia dostęp do numeru telefonu użytkowników wyłącznie w obrębie zamkniętej sieci firmowej wybranego Usługobiorcy, przy założeniu, że także jego wyświetlenie następuje dopiero po potwierdzeniu rezerwacji przejazdu
  w ramach zamkniętej sieci firmowej,
 • wyświetla dodane przejazdu zgodnie z ograniczeniem widoczności wybranej przez Użytkownika,
 • sprawuje kontrolę nad metodami gromadzenia, przechowywania
  i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu,
 • nadaje dostęp do danych osobowych jedynie tym pracownikom inOneCar.com, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na potrzeby działania Serwisu i Aplikacji Mobilnej Administratora.

 

Nota prawna i informacje kontaktowe

 

Uwaga dla użytkowników z Unii Europejskiej: ta Polityka prywatności spełnia zobowiązania wynikające z Art. 10 Dyrektywy EC n. 95/46/EC, zgodnie z przepisami Dyrektywy 2002/58/EC, zmienionej Dyrektywą 2009/136/EC, o cookies.

Niniejsza polityka prywatności odnosi się bezpośrednio do Aplikacji Mobilnej inonecar i Serwisu www.inOneCar.com.

W razie pytań lub uwag odnośnie polityki prywatności prosimy o kontakt z Administratorem drogą pocztową pod adresem: inOneCar.com, ul. Wrocławska 42, 56-400 Oleśnica lub pod adresem e-mail: kontakt@inonecar.com

Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 05.02.2016.

 

This post is also available in: angielski

Leave A Comment?


Notice: Undefined index: submit_button in /usr/local/www/wp-support/wp-includes/comment-template.php on line 2358

Notice: Undefined index: name_submit in /usr/local/www/wp-support/wp-includes/comment-template.php on line 2359

Notice: Undefined index: class_submit in /usr/local/www/wp-support/wp-includes/comment-template.php on line 2361

Notice: Undefined index: submit_field in /usr/local/www/wp-support/wp-includes/comment-template.php on line 2376