Czy wspólne przejazdy są zgodne z prawem?

W świetle prawa polskiego przewożenie innych osób swoim samochodem oraz dzielenie się kosztami przejazdu jest legalne.
Zasadą wspólnych przejazdów zawartą w naszym Regulaminie jest dzielenie się kosztami przejazdu przez kierowcę podczas zaplanowanej przez siebie podróży. Oznacza to, że kierowca nie może w sumie pobrać opłat od pasażerów w kwocie większej, niż faktyczne koszty jego zaplanowanej podróży. Innymi słowy: kierowca nie może generować zysku. Dzięki temu nie występuje obowiązek podatkowy.
Korzystanie przez kierowców ze wspólnych przejazdów, podczas których dzielą się z pasażerami kosztami swoich podróży, nie ma wpływu na ważność obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Skontaktuj się z nami, jeśli masz wątpliwości.

This post is also available in: angielski

Rate This Article

(66 out of 127 people found this article helpful)